Telefon 603 815 119 , e-mail: hoffman@cmail.cz
Stavíte či rekonstrujete a chcete mít jistotu kvalitně provedených prací?
Hodláte se odpojit od centrálního dodavatele tepla a ušetřit?
Hledáte servis kotle nebo chcete provozovat dodavatelsky kotelnu a být bez starostí?

"Program Čistá energie Praha 2021"

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1260 ze dne 31. 5. 2021 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2021 (dále jen „Program“).

- vyhlášeno: 31. 5. 2021

Komu je Program určen:

 • fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu,
 • (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,

které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Na co lze dotaci získat:

 • a) náhrada hlavních zdrojů tepla na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny nebo využití OZE
 • b) náhrada ekologického topného systému (plynové kotle, elektrokotle) tepelným čerpadlem
 • c) náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo)
 • d) instalace fotovoltaického systému určeného výhradně pro vlastní spotřebu elektrické energie
 • e) instalace tepelného čerpadla v novostavbě
 • f) regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů
 • g) rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností - výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický)

příjem žádostí:
1. 7. 2021 od 9:00 do 31. 8. 2021 do 23:59 hodin

Dotace budou poskytovány Žadatelům do vyčerpání finančních prostředků v závislosti na datu a času registrace elektronické žádosti. Pro rok 2021 je v rozpočtu hl. m. Prahy na tento účel vyčleněna částka ve výši 17 mil. Kč, z toho:

 • 50 % je alokováno na projekty dle bodu a) až f) (Opatření I.);
 • 50 % je alokováno na projekty dle bodu g) (Opatření II.).

Dosáhne-li souhrn požadovaných finančních prostředků v elektronicky registrovaných Žádostech v některém z Opatření částky 11 mil. Kč, bude příjem Žádostí v daném Opatření ukončen.

V případě nevyčerpání jedné z alokovaných částek může být provedena změna spočívající v přesunu finančních prostředků do druhého financovaného Opatření. O změně rozhodne Odbor MHMP po skončení lhůty pro podání žádostí. Nevyčerpané finanční prostředky budou případně určeny pro Žadatele v druhém Opatření dle pořadníku v závislosti na datu a času registrace elektronické Žádosti.

Způsob podání žádosti:

Prvním krokem je registrace prostřednictvím formuláře Žádosti v elektronické podobě bez příloh.

 • Žádost je možné vyplnit a registrovat pouze prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler pro Windows - INFORMACE a POKYNY jak postupovat najdete >> ZDE <<
 • Řádně vyplněný formulář Žádosti v elektronické podobě musí být elektronicky odeslán ve lhůtě pro podání žádostí tj. od 1. 7. 2021 od 9:00 do 31. 8. 2021 do 23:59 hodin.
 • Datum a čas registrace žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí Žádostí.

Druhým krokem je podání podepsaného formuláře Žádosti s vygenerovaným potvrzením o elektronické registraci včetně všech požadovaných příloh - INFORMACE a POKYNY jak postupovat najdete >> ZDE <<
(zdroj informací - výběr: web Hlavního města Prahy - portál životního prostředí, viz. odkaz níže)
Bližší informace - pravidla + formuláře a žádosti: web Hlavního města Prahy (portál životního prostředí)

Doporučíme Vám vhodný kotel a realizujeme odbornou montáž.PROVOZ:

Ing. Jaroslav Hoffman

tel: 603 815 119

e-mail: hoffman@cmail.cz


ADRESA + MAPA:

adresa: Holubice 17, 252 65

mapa:
www.mapy.czJaroslav Hoffman - kotelny, plynové kotle, podlahové topení, vodovody, kanalizace, tepelná čerpadla - Holubice

Stavíte a chcete mít jistotu kvalitně provedených prací?

Provádíte rekonstrukci domu a potřebujete dodat vaše technologická zařízení?

Hodláte se odpojit od centrálního dodavatele tepla a ušetřit?

Hledáte servis kotle nebo chcete provozovat dodavatelsky kotelnu a být bez starostí?

Neváhejte a využijte našich služeb.

O NÁS:

Nabízíme kompletní dodávky služeb v oboru: TOPENÍ - KOTELNY - PLYN - KOMINICTVÍ - VODA - KANALIZACE.

Navrhneme odborné technické řešení s cenovou nabídkou. Vyhotovíme i projektovou dokumentaci a zajistíme inženýrink ke stavebnímu povolení.

Zajišťujeme i financování projektů zákazníků. Např. výhodné financování výměny starých kotlů za nové od českého výrobce Thermona přes finanční společnost CETELEM max. do 80 tis Kč.

Nebo úvěrové financování stavby domovních kotelen – velmi výhodné např. pro vlastníky bytových jednotek domu při odpojení od CZT.

Zákonné informace:

Jaroslav Hoffman, Holubice 17, 252 65

IČ: 41443144, DIČ: CZ6805181130

ŽL vystaven OÚ Praha-západ, č.j.: 83/97/V/Hu, ev.č. 321000-11510-00 ze dne 18.3.1997


PARTNERSKÉ FIRMY:

Thermona, spol. s.r.o.

Richter + Frenzel s.r.o.