Telefon 603 815 119 , e-mail: hoffman@cmail.cz
Stavíte či rekonstrujete a chcete mít jistotu kvalitně provedených prací?
Hodláte se odpojit od centrálního dodavatele tepla a ušetřit?
Hledáte servis kotle nebo chcete provozovat dodavatelsky kotelnu a být bez starostí?

"Program Čistá energie Praha 2020"

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 843 ze dne 4. 5. 2020 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2020 (dále jen „Program“).

- vyhlášeno: 6. 5. 2020

Komu je Program určen:

 • fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu,
 • (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,

které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

Na co lze dotaci získat:

 • a) náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny nebo využití OZE;
 • b) náhrada ekologického topného systému (plynové kotle, kotle na biomasu, elektrokotle) tepelným čerpadlem;
 • c) náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo);
 • d) příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy;
 • e) instalace tepelného čerpadla v novostavbě;
 • f) regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů;
 • g) rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností - výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický).

příjem žádostí: 10. 6 . – 31. 8. 2020 včetně

Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými přílohami, respektive na datu doplnění žádosti kompletními přílohami.

Pro rok 2020 je v rozpočtu hl. m. Prahy na tento účel vyčleněna částka ve výši 24 mil. Kč, z toho:

 • 40 % je alokováno na projekty dle bodu a) až f);
 • 60 % je alokováno na projekty dle bodu g).

V případě nevyčerpání jedné z alokovaných částek může být provedena změna spočívající v přesunu finančních prostředků do druhého financovaného opatření.

Způsob podání žádosti:

!!! POZOR !!!:
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci z Programu Čistá energie Praha 2020 je vymezena termínem 10. 6 . – 31. 8. 2020. Žádosti včetně všech dokladů lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu: Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 nebo prostřednictvím datové schránky žadatele (ID datové schránky Hl. m. Prahy: 48ia97h).

Pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání žádosti, tzn. žádosti odesílejte nejdříve 10.6.2020. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu nebo nepovoleným způsobem budou vráceny žadateli.
(zdroj informací - výběr: web Hlavního města Prahy - portál životního prostředí, viz. odkaz níže)

Bližší informace - pravidla + formuláře a žádosti:


Doporučíme Vám vhodný kotel a realizujeme odbornou montáž.

PROVOZ:

Ing. Jaroslav Hoffman

tel: 603 815 119

e-mail: hoffman@cmail.czÚČETNÍ:

Petra Hoffmanová

tel: 733 640 711

e-mail: pethof.73@email.cz

ADRESA + MAPA:

adresa: Holubice 17, 252 65

mapa:
www.mapy.cz


Zákonné informace:

Jaroslav Hoffman, Holubice 17, 252 65
IČ: 41443144, DIČ: CZ6805181130
ŽL vystaven OÚ Praha-západ, č.j.: 83/97/V/Hu, ev.č. 321000-11510-00 ze dne 18.3.1997

O NÁS:

Nabízíme kompletní dodávky služeb v oboru: TOPENÍ - KOTELNY - PLYN - KOMINICTVÍ - VODA - KANALIZACE.

Navrhneme odborné technické řešení s cenovou nabídkou. Vyhotovíme i projektovou dokumentaci a zajistíme inženýrink ke stavebnímu povolení.

Zajišťujeme i financování projektů zákazníků. Např. výhodné financování výměny starých kotlů za nové od českého výrobce Thermona přes finanční společnost CETELEM max. do 80 tis Kč.

Nebo úvěrové financování stavby domovních kotelen – velmi výhodné např. pro vlastníky bytových jednotek domu při odpojení od CZT.

Jaroslav Hoffman - kotelny, plynové kotle, podlahové topení, vodovody, kanalizace, tepelná čerpadla - Holubice

Topení a plyn - kotelny, kotle, podlahové topení, radiátory, tepelná čerpadla, regulace a měření

Kominictví - montáže komínů, čištění a kontroly komínů

Vodovody a kanalizace - vnitřní a venkovní, solární systémy, studny - technologie

Servis - kotle plynové a na pevná paliva

PARTNERSKÉ FIRMY:

Thermona, spol. s.r.o.

Richter + Frenzel s.r.o.